Название продукта, артикул...

Разветивители, удлинители, преобразователи